View

A
A
A

Font size

0% zoom to
Committee News

Image

The Islamic Academy has passed state registration in Uzbekistan

The Islamic Academy of Uzbekistan is registered by the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan in accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan of December 15, 2017, DP-3433 "On measures to establish the Islamic Academy of Uzbekistan".

Ad

Uzbekistan News

Image

President Shavkat Mirziyoyev visited the architectural complex of Bakhouddin Naqshband, one of our greatest thinkers

President Shavkat Mirziyoyev visited the architectural complex of Bakhouddin Naqshband, one of our greatest thinkers

In times of the old regime, this sacred place was left in ruins.

Gallery

Budda Rim-catholic ISO/ IEC 17011 xalqaro standarti bo’yicha o’quv seminar ISO/ IEC 17011 xalqaro standarti bo’yicha o’quv seminar Osman`s mushaf Minor Xazrati Imom majmuasi Mustaqillik maydoni

Граждане за рубежом

Image

ТАКФИРДА ЧУҚУР КЕТИШ Юсуф Қарзовий Бутунжаҳон ислом уламолари уюшмаси раиси

Инсон “Ла илаҳа иллаллоҳ, Муҳаммадур расулуллоҳ” (Аллоҳдан ўзга илоҳ йўқ ва Муҳаммад унинг расули), – деб шаҳодат калимасини қалби билан холис тасдиқласа мусулмон ҳисобланади. Унга мусулмонларга қилинадиган муомала қилиниши лозим.

Image

-

ODAMFURUSHLARDAN OGOH BO'LAYLIK

Mamlakatimizning jahon hamjamiyatida ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy salohiyati kundan-kunga ortib borishining sharti, hozirgi kunda bozor iqtisodiyotiga asoslangan kuchli fuqarolik jamiyatini qurish jadallik bilan amalga oshirilishida namoyon bo'lmoqda. 

Image

O'ZINI UNUTGANLAR YOXUD QALBI MUHRLANGANLAR

O'ZINI UNUTGANLAR YOXUD QALBI MUHRLANGANLAR
Inson azizu mukarram bo'lib yaratgan. Uning qalbini mehru muhabbat, sog'inch va go'zallikka oshufta 
qilgan. Shuning uchun yer yuzida go'zallik va nafosat qadrlanadi. Bu haqda qancha gapirsak ham oz.
Lekin men masalaning ikkinchi tomoniga to'xtalmoqchiman. Shunday go'zal yaratilgan insonning qalbida 
adovat, shafqatsizlik, g'araz, buzg'unchilik kabi so'z bilan ta'riflash qiyin bo'lgan yomon odatlar qanday 
yashab kelmoqda?.. Bu insonning o'z nafsi oldidagi ojizligimi yoki shaytoni la'inning nayrangimi?!

 

POPULAR

Useful Links