O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni

O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 110 va 128-moddalari hamda O‘zbekiston Respublikasi Saylov kodeksining 66-moddasiga asosan:

1. 2023 yil 9 iyul' kuniga muddatidan ilgari O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi tayinlansin.

2. Mazkur Farmon O‘zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasiga yuborilsin.