Davlatimiz rahbari Buxoro shahridagi Mir Аrab oliy madrasasini borib koʼrdi.