Проведена работа с молодежью при председателе Комитета по делам религии С.Тошбоеве