O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti va budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari mablag‘lari hisobidan mavjud debitorlik va kreditorlik qarzlari to‘g‘risidagi ma’lumot (3-chorak)