Din ishlari bo‘yicha qo‘mitaning tasdiqlangan 2-yarim yillik ish rejasi (davlat sirlari va xizmatda foydalanish uchun mo‘ljallangan ma’lumotlar bundan mustasno).