Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo‘yicha qo‘­mita, O‘zbekiston Matbuot va axborot agentligi, O‘z­be­­kis­­ton Milliy teleradio­kompa­niyasi, O‘zbekiston mu­sul­mon­lari idorasi, Toshkent islom uni­ver­si­teti bi­lan ham­­­korlikda mustaqil­lik yillari O‘zbekistonda di­niy-ma’rifiy sohada amalga oshiri­layotgan islohot­larni keng tar­g‘ib etish, tinchlik va osoyishtalikni qadr­lash, dinlararo bag‘rikenglik va ham­korlik g‘oya­larini omma­lash­­ti­­rish, xalqimiz, ayniqsa, o‘sib kelayot­gan yosh avlodni yot g‘oya­lardan himoya qilishda faollik ko‘rsatgan ijodkor­lar­ni qo‘llab-quvvatlash va munosib rag‘batlantirish maq­sa­di­da «Sar­hisob» tan­lovini o‘tkazadi.

Tanlovning hududiy bosqichida 2017 yilning 1 yanvaridan 2017 yilning
1 oktyabrgacha gazeta va jurnallarda bosil­gan, radio orqali efirga uzatilgan, televideniyeda ko‘r­sa­­­tilgan va Internet tarmog‘ida e’lon qilingan material­lar 2017 yilning 20 noyabrga qadar qabul qilinadi. Hu­­­dudiy bosqich g‘oliblari respublika bosqichida qat­na­shish huquqini qo‘lga kiritishadi.

Tanlovning hududiy bosqichi 1 dekabrgacha o‘tkazilishi ko‘zda tutilgan.

Tanlovning respublika bosqichi «Jaholatga qarshi – ma’rifat» shiori ostida o‘tkaziladi. Respublika bosqichi g‘o­liblari hududiy bosqichda g‘olib chiqqan ishtirokchilar ora­­sidan tanlov asosida saralanadi. Tanlovning o‘tka­zi­lish vaqti OAVda e’lon qilinadi.

Tanlovning respublika bosqichida g‘olib, deb to­pil­gan­lar quyidagi mukofotlar bilan taqdirlanadi:

Bosh mukofot: «Jaholatga qarshi – ma’rifat» mavzusidagi eng yaxshi ijodiy ish.

Folib maxsus diplom va tashkilotchilarning qimmatbaho sov­­g‘alari bilan taqdirlanadi.

Asosiy mukofotlar:

eng yaxshi ijodiy ish uchun mukofot (televideniye – I, II, III o‘rinlar);

eng yaxshi ijodiy ish uchun mukofot (radio – I, II, III o‘rinlar);

eng yaxshi ijodiy ish uchun mukofot (davriy matbuot – I, II, III o‘rinlar);

eng yaxshi ijodiy ish uchun mukofot (Internet – I, II, III o‘rinlar);

"Eng faol targ‘ibotchi" (I, II, III o‘rinlar);

Foliblarga asosiy mukofotlarga qo‘shimcha tarzda tash­ki­lot­chilarning qimmatbaho sovg‘alari ham topshiriladi.

Tanlovga tele-, radio-, bosma materiallar hamda Inter­net­da e’lon qilingan ishlar taqdim etiladi (3 tadan kam bo‘l­masligi kerak).

Televideniye bo‘yicha videomateriallar, axborot tashuvchi vo­sitaning qanday ko‘rinishda bo‘lishidan qat’i nazar, 5 mi­nutdan 30 minutgacha bo‘lishi kerak.

Radioeshittirishlar (audiokasseta yoki sistemali disk) 5 minutdan 30 minutgacha bo‘lishi kerak.

Matbuot va Internet materiallari davriy nashrning asl nus­­xasi yoki ko‘chirma nusxasida taqdim etilishi lozim.

Tanlovga yuborilgan materiallarga quyidagilar ilova qi­linadi:

– muallifning ismi-sharifi, o‘z sohasida olib bo­rayot­gan faoliyati to‘g‘risida qisqacha ma’lumot;

– muallifning turarjoyi, uy va ish telefonlari;

– pasport nusxasi.

Tanlovda ishtirok etuvchilarning materiallari O‘zbe­kis­ton musulmonlari idorasining hududiy vakilliklariga top­shiriladi.

Tashkiliy qo‘mita.